Precizări privind vaccinarea cu vaccinul produs de compania Oxford/AstraZeneca

Principalele concluzii ale ședinței de astăzi a Comitetului pentru evaluarea riscului în materiede farmacovigilenţă (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – PRAC), din cadrulAgenției Europene a Medicamentului, cu privire la evaluarea cazurilor raportate de evenimentetromboembolice și trombocitopenie în urma imunizării cu vaccinul produs de companiafarmaceutică AstraZeneca sunt: Raportul beneficiu-risc pentru vaccinul COVID-19 de la AstraZeneca rămâne nemodificat.Beneficiile […]

Continue Reading