Cum pot deveni persoană asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate dacă nu sunt angajat sau nu realizez venituri asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate?

Stiri

Persoanele care nu sunt angajate sau nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate dacă depun „Declaraţia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (D212).

Calitatea de asigurat pentru această categorie de persoane se acordă pentru o perioadă de 12 luni de la data depunerii declaraţiei unice. Baza de calcul a plății contribuției de asigurări sociale de sănătate este egală cu 6 salarii minime brute pe țară în vigoare la data depunerii declarației.

( Exemplu: calcul contribuţie datorată, dacă D212 se depune în luna martie 2021 Baza de calcul = 6 X 2.300 lei (valoarea salariului minim brut pe ţară) = 13.800 lei x 10% (cota de contribuţie) = 1.380 lei)

Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;

– prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat; – în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații legate de sănătate, urmărește-ne pe Facebook.