Anticorpi antispermatozoizi in sperma test SpermMar

Analize medicale

Laborator Synevo

Informaţii generale

Prezenţa anticorpilor ce interacţionează cu antigene de pe suprafaţa spermatozoizilor este tipică pentru infertilitatea imunologică. Pentru a avea loc procesul de fertilizare este obligatorie ataşarea capului spermatozoidului de zona pellucida a ovulului; anticorpii antispermatozoizi interferă cu această legare.

Anticorpii sunt depistaţi la aproximativ 8% dintre bărbaţii infertili şi pot aparţine diverselor clase de imunoglobuline; prezintă însă relevanţă clinică doar anticorpii de tip IgA şi IgG.

Anticorpii de tip IgG au acţiune citotoxică şi sunt detectaţi atât pe suprafaţa spermatozoizilor cât şi în ser. Anticorpii de tip IgA prezintă în principal proprietăţi aglutinante, rareori se produc în absenţa anticorpilor IgG, iar relevanţa acestora pentru infertilitatea masculină este mai mare. Într-adevăr pacienţii care asociază anticorpi IgA cu IgG sau care prezintă numai anticorpi IgA au o şansă redusă de fertilizare naturală. Din acest motiv, depistarea anticorpilor de tip IgA are importanţă pentru diagnostic şi prognostic.

IgA sunt produşi de glandele sexuale accesorii, se găsesc pe suprafaţa spermatozoizilor şi uneori în lichidul seminal; nu sunt însă detectaţi în ser1;2.

Testul SpermMar este un test rapid de aglutinare a spermatozoizilor cu particule latex căptuşite cu anticorpi anti-IgA sau cu IgG umane (în cel de-al doilea caz se adaugă un antiser anti-IgG umane). Prezenţa aglutinatelor mixte de spermatozoizi mobili cu particule latex se examinează la microscop. Procentul de spermatozoizi aglutinaţi se corelează cu severitatea reacţiei imunologice1;3.

Recomandări pentru determinarea anticorpilor antispermatozoizi în spermă – investigarea cazurilor de infertilitate masculină în următoarele situaţii: aglutinarea spermatozoizilor în ejaculat; antecedente de traumatism testicular sau biopsie; vasectomie reversată; infecţii genitale; leziuni obstructive ductale2.

Pregătire pacient   se recomandă o perioadă de abstinenţă sexuală de 3-5 zile înaintea recoltării probei1.

Specimen recoltat – spermă recoltată prin masturbare; nu se va folosi prezervativ deoarece acesta poate să interfere cu viabilitatea şi motilitatea spermatozoizilor1;3.

Recipient de recoltare – recipient de unică folosinţă, steril1.

Cantitate recoltată – toată cantitatea emisă4.

Cauze de respingere a probei – specimen care a fost transportat cu întârziere la laborator sau la o temperatură diferită de 37°C1.

Stabilitate probă  3 ore la 37°C; ideal, proba va fi examinată în prima oră de la recoltare1.

Metodă – reacţie de aglutinare mixtă cu particule latex: sperma proaspătă netratată este pusă în contact cu particulele latex pe o lamă de microscop; se amestecă şi se acoperă cu o lamelă; după 3 minute amestecul se examinează la microscopul optic (magnitudine 400-600x); folosirea unui obiectiv cu contrast de fază poate facilita citirea lamei; proporţia de spermatozoizi mobili ataşaţi de particulele latex este stabilită prin numărarea a minimum 100 celule1.

Interpretarea rezultatelor

În absenţa anticorpilor anti-spermatozoizi spermatozoizii se mişcă liber între particulele de latex. Dacă anticorpii sunt prezenţi pe suprafaţa spermatozoizilor, aceştia vor avea particule latex ataşate. Iniţial se observă că spermatozoizii se mişcă în jurul unui grup de particule ataşate; dacă nivelul anticorpilor este crescut aglutinatele mixte devin atât de mari încât  motilitatea spermatozoizilor este sever restricţionată3.

Diagnosticul de infertilitate imunologică este suspectat atunci când 10-39% dintre spermatozoizii mobili sunt ataşaţi de particulele latex; dacă procentul este ≥40% probabilitatea de infertilitate imunologică este foarte mare1.

Limite şi interferenţe

Testul Mar nu poate fi efectuat decât în prezenţa spermatozoizilor mobili; probele care au concentraţii reduse de spermatozoizi sau o mobilitate foarte redusă a acestora pot da rezultate fals negative1;2

Bibliografie:

  1. Laborator Synevo. Referinţele specifice tehnologiei de lucru utilizate 2010. Ref Type: Catalog.
  2.  Mayo Clinic. Mayo Medical Laboratories. Test Catalog: Sperm Antibody, Direct, Semen. www.mayomedicallaboratories.com. Ref Type: Internet Communication.
  3. WHO LABORATORY MANUAL for the Examination of Human Semen and Sperm-Cervical Mucus Intercation, Fourth Edition, Cambridge University Press, 2003.