Terapia menopauzei

Cuprins     1 Introducere    2 Scop    3 Metodologie de elaborare      3.1  Etapele procesului de elaborare      3.2  Principii      3.3  Data reviziei    4 Structură    5 Evaluare şi diagnostic      5.1  Evaluarea şi diagnosticul stării de sănătate a femeilor la menopauză    6 Conduită      6.1  Indicaţiile terapiei hormonale la menopauză      6.2  Contraindicaţiile terapiei hormonale la menopauză      6.3  Consilierea pacientelor cu privire la beneficiile/riscurile terapiei           la menopauză pe termen scurt, mediu şi lung      6.4  Consilierea pacientelor în raport cu riscurile potenţiale ale TH           6.4.1 Patologia veziculei […]

Continue Reading