Hemoragiile severe în perioada III şi IV al naşterii pe cale vaginală

Cuprins     1 Introducere    2 Scop    3 Metodologie de elaborare 3.1 Etapele procesului de elaborare      3.2 Principii      3.3 Data reviziei    4 Structură    5 Evaluare şi diagnostic    6 Conduită      6.1 Conduită profilactică          6.1.1 Dirijarea activă a Periodului III al naşterii                6.1.1.1 Conduită medicală profilactică – Administrarea de                        medicamente uterotonice                6.1.1.2 Monitorizarea profilactică a pacientei cu factori de                        risc pentru hemoragie în Periodul III şi IV          6.1.2 Conduită profilactică în Periodul IV                6.1.2.1 Conduită obstetricală                        6.1.2.1.1 […]

Continue Reading