Hemoragiile severe în perioada III şi IV al naşterii pe cale vaginală

Cuprins     1 Introducere    2 Scop    3 Metodologie de elaborare 3.1 Etapele procesului de elaborare      3.2 Principii      3.3 Data reviziei    4 Structură    5 Evaluare şi diagnostic    6 Conduită      6.1 Conduită profilactică          6.1.1 Dirijarea activă a Periodului III al naşterii                6.1.1.1 Conduită medicală profilactică – Administrarea de                        medicamente uterotonice                6.1.1.2 Monitorizarea profilactică a pacientei cu factori de                        risc pentru hemoragie în Periodul III şi IV          6.1.2 Conduită profilactică în Periodul IV                6.1.2.1 Conduită obstetricală                        6.1.2.1.1 […]

Continue Reading

Hemoragiile digestive superioare (HDS)

Hemoragia digestivă superioară (HDS): hemoragia din segmentele digestive situate între joncţiunea faringoesofagiană şi cea duodenojejunală delimitată de ligamentul lui Treitz. HDS activă: sângerare acută exteriorizată prin hematemeză şi/sau melenă şi/sau hematochezie. Din motive terapeutice este necesară abordarea separată a HDS: HDS NONVARICEALĂ EVALUAREA PREENDOSCOPICĂ ÎN HDS  Pacientul cu HDS ajunge la spital la serviciul de urgenţă medicală. Aici este […]

Continue Reading

Hemoragiile digestive inferioare acute

Definiţie: HDI acută se defineşte ca sângerarea cu sediul distal de ligamentul lui Treitz, cu debut recent (maxim 3 zile) şi care poate determina instabilitate hemodinamică, anemie şi/sau necesitatea transfuziilor (1,2). Frecvent se manifestă sub forma hematocheziei, necesitând spitalizare, evaluare şi management de urgenţă (3) Etiologie             Tabelul 1 Cauze de hematochezie Leziune Frecvenţa Comentarii Boala diverticulară 17-40% […]

Continue Reading