ORDIN nr. 50 din 23 ianuarie 2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

EMITENT MINISTERUL SĂNĂTĂȚIIPublicat în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2004 Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003,văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală nr. OB.518/2004,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea […]

Continue Reading

NORME din 12 decembrie 2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

EMITENT MINISTERUL SĂNĂTĂȚIIPublicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016 Notă Aprobate prin ORDINUL nr. 1410 din 12 decembrie 2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 1009 din 15 decembrie 2016.Articolul 1Unitățile sanitare, denumite în continuare unități, furnizori de servicii medicale, atât din sectorul public, cât și din cel privat, care acordă îngrijiri de […]

Continue Reading

LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului

EMITENT PARLAMENTULPublicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003 Parlamentul României adopta prezenta lege.Capitolul I Dispoziții generaleArticolul 1In sensul prezentei legi:a) prin pacient se înțelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizează serviciile de sănătate;b) prin discriminare se înțelege distincția care se face între persoane aflate în situații similare pe baza rasei, sexului, vârstei, […]

Continue Reading