Melanomul malign cutanat

Recomandările clinice ESMO pentru diagnostic, tratament şi urmărire  Dummer1, A. Hauschild1& G. Pentheroudakis2 1Departmentul de dermatologie, Universitatea Kiel, Germania; 2Departamentul de oncologie medicală, Universitatea Ioannina, Grecia  Annals of Oncology clinical recommendations Volume 20 | Supplement 4 | May 2009 doi:10.1093/annonc/mdp152 | iv131  Incidenţa Incidenţa melanomului malign variază de la 3-5/100000/an în ţările Mediteraneene la 12-20/100000 în ţările […]

Continue Reading