LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului

EMITENT PARLAMENTULPublicat în MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003 Parlamentul României adopta prezenta lege.Capitolul I Dispoziții generaleArticolul 1In sensul prezentei legi:a) prin pacient se înțelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizează serviciile de sănătate;b) prin discriminare se înțelege distincția care se face între persoane aflate în situații similare pe baza rasei, sexului, vârstei, […]

Continue Reading