Hemoragiile digestive superioare (HDS)

Hemoragia digestivă superioară (HDS): hemoragia din segmentele digestive situate între joncţiunea faringoesofagiană şi cea duodenojejunală delimitată de ligamentul lui Treitz. HDS activă: sângerare acută exteriorizată prin hematemeză şi/sau melenă şi/sau hematochezie. Din motive terapeutice este necesară abordarea separată a HDS: HDS NONVARICEALĂ EVALUAREA PREENDOSCOPICĂ ÎN HDS  Pacientul cu HDS ajunge la spital la serviciul de urgenţă medicală. Aici este […]

Continue Reading

Hemoragiile digestive inferioare acute

Definiţie: HDI acută se defineşte ca sângerarea cu sediul distal de ligamentul lui Treitz, cu debut recent (maxim 3 zile) şi care poate determina instabilitate hemodinamică, anemie şi/sau necesitatea transfuziilor (1,2). Frecvent se manifestă sub forma hematocheziei, necesitând spitalizare, evaluare şi management de urgenţă (3) Etiologie             Tabelul 1 Cauze de hematochezie Leziune Frecvenţa Comentarii Boala diverticulară 17-40% […]

Continue Reading